Vlastná skúška o požiarnej odolnosti upchávky SOND-PO 

Naša spoločnosť v roku 2012 opätovne vykonala vlastnú skúšku mäkkej upchávky SOND-PO podľa normy STN EN 1366-3: 2009 v akreditačnom skúšobnom ústave FIRES, s.r.o. Batizovce.

Skúška bola vykonaná na protipožiarny  materiál Dexaflamm-R na požiarnu odolnosť EI 90 a na vodorovnú a aj zvislú upchávku.

Skúška bola ukončená v 95min. a teplota v peci dosahovala až 1 100°C. Počas 95min. skúšobné vzorky zostali celistvé, bez poškodenia a zabránili prechodu ohňa z pece.

O úspešnej skúške máme vystavený protokol o skúške podľa STN EN 1366-3: 2009.

Výhoda materiálu Dexaflamm-R, je jeho odolnosť voči poveternostným podmienkam a teda vhodnosť do vonkajšieho prostredia.