Protipožiarna ochrana oceľových konštrukcií sa vykonáva ako napeniteľný nástrek(náter), omietkovina, alebo obloženie konštrukcie protipožiarnymi doskami.

Všetky spôsoby zabraňujú zvýšeniu teploty oceľovej konštrukcie pri požiari na určitú kritickú hodnotu, pri ktorej prichádza k deformácii konštrukcie a následné jej zrútenie.

Hrúbky požiarnych materiálov pre oceľové konštrukcie sa líšia v závislosti od požadovanej odolnosti a od  použitých profilov konštrukcie.

Pri drevenej konštrukcii sa používa napeniteľný náter(nástrek) a obloženie drevenej konštrukcie protipožiarnymi doskami, ktoré zabezpečujú danú požiarnu odolnosť.

Napeniteľný náter môže byť farebný, alebo transparentný (priehladný).

Požiarna odolnosť oceľových a drevených konštrukcií sa pohybuje od EI30 do EI180 min., v závislosti od požiadaviek zákazníka.

Materiály, ktoré používame na zhotovenie protipožiarnej ochrany oceľových a drevených konštrukcií  sú certifikované v akreditovaných skúšobniach a naši pracovníci sú riadne zaškolení na prácu s týmito materiálmi.

Používané materiály:

  • Pyrostop steel
  • Polylack
  • Polytherm
  • Plamostop
  • Promatect
  • Terfix P
  • Flamgard
  • Flamgard Transparent