Protipožiarna ochrana káblov sa vykonáva ako nástrek(náter) 3metrových úsekov na káblovej trase na zastavenie požiaru šíriaceho sa po káblovej trase, alebo ako kompletný nástrek(náter) celej káblovej trasy kedy je zachovaná aj funkčnosť chráneného káblu počas celej doby požiarnej odolnosti.

Káblové trasy sa môžu aj obložiť protipožiarnymi doskami.

Nástrek (náter) el. káblov sa vykonáva na všetkých druhoch a priemeroch káblov, ktoré môžu byť uložené samostatne, vedľa seba, vo zväzkoch ako aj v žľaboch rôznych rozmerov.

Požiarna odolnosť protipožiarnych nástrekov(náterov) káblov sa pohybuje od EI60 do EI120, v závislosti od požiadaviek zákazníka.

Materiály, ktoré používame na protipožiarnu ochranu káblov sú certifikované v akreditovaných skúšobniach a naši pracovníci sú riadne zaškolení na prácu s týmito materiálmi.

Používané materiály:

  • Dexaflamm-R (vhodný aj do vonkajšieho prostredia)
  • Intumex
  • Polylack
  • Hilti
  • Pyrostop cable