Požiarne utesnenia (upchávky) sa využívajú na požiarne utesnenie prestupov el. káblov, kovového potrubia , PVC potrubia, potrubia s horľavou izoláciou, vzduchotechnického potrubia atď.

Požiarne utesnenia sa môžu vyhotoviť vo všetkých druhoch stien (murovaná, sadrokartónová, …) tak ako aj stropov. Najčastejšie sa vyhotovuje pod elektro rozvádzačmi, teda na utesnenie priestoru medzi rozvádzačom a káblovým priestorom.

Požiarna odolnosť požiarnych utesnení sa pohybuje od EI 60 do EI 120 min., v závislosti od druhu steny, použitého materiálu a typu upchávky.

Materiály, ktoré používame na zhotovenie požiarnych utesnení sú certifikované v akreditovaných skúšobniach a naši pracovníci sú riadne zaškolení na prácu s týmito materiálmi.

Používané materiály:

  • Dexaflamm-R (vhodný aj do vonkajšieho prostredia)
  • Intumex
  • Polylack
  • Dunafoam
  • Dunaseal
  • Hilti
  • Promat
  • Pyrostop cable system

Vlastné skúšky:

Naša spoločnosť má vykonanú vlastnú skúšku mäkkej upchávky v akreditačnom skúšobnom ústave FIRES, s.r.o. Batizovce na použitý materiál Dexaflamm-R na požiarnu odolnosť EI 90. Výhoda materiálu Dexaflamm-R, je jeho odolnosť voči poveternostným podmienkam a teda vhodnosť do vonkajšieho prostredia.