Požiarne klapky a uzávery sa montujú ako požiarne dvere, požiarne poklopy, vzduchotechnické klapky, stenové uzávery, požiarny ventil a klapky na odvod dymu. Používajú sa na uzavretie požiarnych úsekov vo vzduchotechnike a prieduchoch v stenách.

Požiarne dvere sa dodávajú ako drevené, hliníkové, alebo oceľové a vo všetkých rozmeroch a variáciách(plné, presklené, čiastočne presklené).

Požiarne klapky a uzávery sa môžu osádzať vo všetkých druhoch stien a stropov ako aj na rôzne rozmery a tvary vzduchotechnického potrubia.

Požiarna odolnosť požiarnych klapiek a uzáverov  EW ako aj EI  od  30 do  120 min., v závislosti od druhu klapky, uzáveru ako aj od požiadaviek zákazníka.

Používané klapky a uzávery:

  • Vektor Senica
  • Hasil Bratislava
  • Pyrobatys Bratislava
  • Mandik