PONUKA PRÁC

Požiarne utesnenia

Požiarne utesnenia (upchávky) sa využívajú na požiarne utesnenie prestupov el. káblov, kovového potrubia , PVC potrubia, potrubia s horľavou izoláciou, vzduchotechnického potrubia atď.

Požiarne klapky a uzávery

Požiarne klapky a uzávery sa montujú ako požiarne dvere, požiarne poklopy, vzduchotechnické klapky, stenové uzávery, požiarny ventil a klapky na odvod dymu…

Protipožiarna ochrana káblov

Protipožiarna ochrana káblov sa vykonáva ako nástrek (náter) 3 metrových úsekov na káblovej trase na zastavenie požiaru šíriaceho sa po káblovej trase,…

Protipožiarna ochrana oceľových a drevených konštrukcií

Protipožiarna ochrana oceľových konštrukcií sa vykonáva ako napeniteľný nástrek (náter), omietkovina, alebo obloženie konštrukcie protipožiarnymi doskami.

Požiarne hydranty

Špeciálne hydranty pre priemyselné inštalácie. Hydrant s automatickým vypúšťaním a uzatváraním proti zamrznutiu. Automatická drenáž umožňuje úplné vyprázdnenie hydrantu…