Požiarne hydranty

PILLAR DRY HYDRANT

PILLAR DRY HYDRANT MODEL „FBA“

 • Špeciálne hydranty pre priemyselné inštalácie.
 • Hydrant s automatickým vypúšťaním a uzatváraním proti zamrznutiu.
 • Automatická drenáž umožňuje úplné vyprázdnenie hydrantu.
 • Ľahká demontáž a údržba vnútorných súčastí.
 • Vybavený uzatváracím ventilom, ktorý umožňuje ľahkú údržbu bez potreby uzavretia hlavného prívodu vody.
 • V prípade ulomenia nadstavbyventilzostáva uzavretý.
 • Možnosť pripojenia monitora.
 • Nadzemná výška: 885mm
 • Vstupné DN 50-65 až 80-100–150
 • Prípoj polospojok 1 – 4 ( a až 8 zásuviek pre DN 150).
 • Podzemná armatúra až do 3000 mm
 • Vrchný epoxidový náter vo farbe červená RAL 3000 a čierna RAL 9005
 • Vnútorný a vonkajší FBE náter zabezpečuje plnú odolnosť proti korózii.
 • Skúšobný tlak: 25bar pri otvorenom hydrante, 21 Bar pri uzavretom hydrante.
 • Hydranty sú vyrábané v súlade s EN 14384.
 • Skúška zodpovedá norme EN1074-1a2, ISO 5208.
 • Teleso hydrantu je z liatiny GJL 250 v súlade s EN 1503-3; pracovný tlak do 16 bar.
 • Príruby a vŕtanie podľa EN 1092-2 alebo ANSI.
DN 50 65 80 100 150
A 420/660 420/660 420/660 420/660 420/660
B 850 850 850 850 850
C 500/700/1000 500/700/1000 500/700/1000 500/700/1000 500/700/1000
Outlets max 4 4 5 5 8
FBA
FBA2
GARDA

PILLAR DRY HYDRANT MODEL „GARDA“

 • Hydrant s automatickým vypúšťaním a uzatváraním proti zamrznutiu.
 • Vybavený samoodvodňovacím drenážnym systémom, ktorý umožňuje vyprázdnenie hydrantu, zatiaľ čo vnútorný ventil je úplne zatvorený.
 • Ľahká demontáž a údržba vnútorných súčastí.
 • Jednoduchá údržba otvorením vrchnej časti hydrantu, bez potreby výkopu hydrantu.
 • Možnosť pripojenia monitora.
 • Hydrant sa otvára a zatvára kľúčom päťuholníkovou alebo štvorcovou hlavicou.
 • Konštrukcia typu A – základné prevedenie.
 • Konštrukcia typu C – prevedenie s ochranou voči netesnosti pri odlomení hydrantu vnútorným ventilom, ktorý je vždy uzatvorený, aby sa zabránilo úniku vody.
 • Vstupné DN 50 – 65 – 80 – 100 – 150.
 • Prípoj polospojok od 1 do 4.
 • Vrchný epoxidový náter vo farbe červená RAL3000 a čierna RAL 9005.
 • Konštrukcia je plne odolná proti korózii.
 • Teleso hydrantu je zo šedej liatiny GJL 250 v súlade s EN 1503-3; pracovný tlak 16 bar.
 • Hydranty sú vyrábané v súlade s EN 14384.
 • Skúška zodpovedá norme EN 1074-1 a 2, ISO 5208.
 • Príruby a vŕtanie podľa EN 1092-2 alebo ANSI
 • Zásuvky a príruby v súlade s EN 14384
DN 50 65 80 100 150
A 450/650 450/650 450/650 450/650 450/650
B 680/850 680/850 680/850 680/850 680/850
C 500/700/1000 500/700/1000 500/700/1000 500/700/1000 500/700/1000
Outletsmax 3 3 3 4 4/6
GARDA2
FBA2
COMPACT

PILLAR DRY HYDRANT MODEL „GARDA COMPACT“

 • Hydrant s automatickým vypúšťaním a uzatváraním proti zamrznutiu.
 • Jednoduchá údržba otvorením vrchnej časti hydrantu, bez potreby výkopu hydrantu.
 • Možnosť pripojenia monitora.
 • Hydrant sa otvára a zatvára kľúčom päťuholníkovou alebo štvorcovou hlavicou.
 • Konštrukcia typu A – základné prevedenie bez ochrany pred odlomením hydrantu.
 • vstupné DN 50-65 až 80-100–150.
 • Prípoj polospojok od 1 do 4
 • Vrchný epoxidový náter vo farbe červená RAL 3000 a čierna RAL 9005.
 • Konštrukcia je plneodolná protikorózii.
 • Telo je z tvárnejliatiny vyrobené v súlade s EN 14384.
 • Skúška zodpovedá norme EN 1074-1 a 2, ISO5208.
 • Príruby a vŕtanie sú podľa EN 1092-2 alebo ANSI.
                                DN 50 65 80 100 150
A 450/650 450/650 450/650 450/650 450/650
B 680/850 680/850 680/850 680/850 680/850
C 250 250 250 250 250
Outlets max 3 3 3 4 4/6
FBA2